Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 22 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh vãng sanh Tịnh Độ

E-mail Print PDF

Với ý nghĩa tạo phước duyên thù thắng hướng về những khổ nạn thương vong mà nhân nhân Nepal - quê hương Đức Phật đang gánh quá sức chịu đựng được nương vào ánh sáng từ bi cứu độ của chư Phật mười phương mà an lạc - giải thoát, vào buổi chiều ngày 9 tháng 5 năm 2015 (nhằm 21/3 Ất Mùi) đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh tử nạn do động đất được vãng sanh Tịnh Độ. Đàn tràng phổ thí được đặt dưới sự gia trì ngoại đàn của ĐĐ Thích Đức Tiến (Hà Nội), gia trì nội đàn của TT. Thích Đồng Văn, Tạ quá tán đàn của ĐĐ Thích Đức Tiến và chư tôn đức Tăng Ni Phật tử đồng tham gia trì tụng, ngưỡng mong Oai Thần của Địa Tạng Bổn Tôn cùng sức gia hộ của Kim Cang Mật Tích cho Nepal đất đai vững chắc, tai họa không còn, cho mọi người thoát cảnh tiên tai, cho thế giới chung lòng góp sức, cõi thanh bình, nhân dân hạnh phúc.

Xin gửi những hình ảnh trang nghiêm của buổi lễ đến các Phật tử có tâm cùng góp lòng cầu nguyện.

 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: