Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 22 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát : Trì tung kinh A Di Đà & nghi thức Nhiễu Tháp (Ngày 19/3)

E-mail Print PDF

Vào lúc 15h00  ngày 7/5/2015 nhằm này 19 tháng 3 năm Ất Mùi.Tại đạo tràng Viên Giác đã có một buổi tụng kinh A-Di-Đà cúng dường giác linh cố TT Thích Minh Phát nhân dịp lễ Huý Nhật của thượng toạ. Sau đó môn đồ pháp quyến đã tiến hành nghi thức Nhiễu Tháp có sự hiện diện của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hàng Phật tử thập phương đến dự.

 

 

Ban biên tập giới thiệu vài hình ảnh của buổi lễ :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

 

Nghi thức Nhiễu Tháp

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: