Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 22 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát : Lễ Thỉnh Giác Linh

E-mail Print PDF

Theo như chương trình đã được thông báo. Hôm qua, lúc 9h00 ngày 7/5/2015 nhằm này 19 tháng 3 năm Ất Mùi. Tại đạo tràng Viên Giác trang trọng tổ chức buổi Bạch Phật Khai Kinh - Lễ Thỉnh Giác Linh cúng dường Báo tiến cố Thượng tọa Thích Minh Phát - nguyên trụ trì Chùa Viên Giác. Ban biên tập xin gửi đến Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử thập phương, những đệ tử của cố Thượng tọa ở phương xa những hình ảnh mới cập nhật tại những buổi lễ nằm trong chương trình Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát ngày 19 AL tại đạo tràng Viên Giác.


 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: