Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Khóa lễ mông sơn thí thực - Phổ thí pháp giới hữu tình (Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Trong các khóa lễ cúng thí thực cho cô hồn, trai đàn chẩn tế được tổ chức một cách quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.

 Cũng vậy khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu đã hoàn mãn, khóa lễ thí thực cô hồn cũng không ngoại lệ. Vào lúc 2g00 chiều ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi, trai đàn chẩn tế cô hồn phổ thí pháp giới hữu tình cũng đã thiết lập.

Gia trì sư sám chủ đàn tràng là thượng tọa Thích Đồng Văn - Trú trì đạo tràng Viên Giác cùng với sự tham gia hiệp lực cầu nguyện của chư tôn đức trong ban kinh sư.

Với ý nghĩa tạo phước duyên lành thù thắng và nương vào oai lực của Đàn Tràng Pháp Hội Dược Sư Thất Châu viên mãn, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ mông sơn thí thực phổ thí pháp giới hữu tình, giải oan thích kiết, siêu sanh Lạc Quốc với mục đích cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hội viên quá cố, hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn nương vào oai đức của Thất Phật Dược Sư siêu sanh thoát hóa.

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: