Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ bái tạ công đức đàn tràng Dược Sư Thất Châu năm Ất Mùi

E-mail Print PDF

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu, sự hội ngộ tấm lòng của tất cả những người con Phật, là một lễ hội sinh hoạt văn hóa tràn đầy tính nhân bản. Bởi lẽ đầu năm mới, vạn vật đang khởi sắc trước sự vận hành của thiên nhiên, thì nhân tính trong mỗi chúng ta cũng sống dậy một cách mãnh liệt, đang mong muốn vươn tới mọi sự tốt đẹp, đang thánh hóa lòng mình để đạt những ước mơ cao thượng và thánh thiện phù hợp với tính người.
 
 
Vì thế, khi lòng người mở ra thì tình thương, trí tuệ và phước báu theo đó liền xuất hiện. Chúng sanh sẽ bớt đau khổ - khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu được khai diễn trong một tuần lễ được tổ chức quy tụ chư Tăng và Phật tử mười phương tham dự, dưới năng lực cầu nguyện ấm áp của tình thương và lòng vị tha ban rải khắp thế gian. Những công đức tu tập của đại chúng, việc quan tâm những loài cùng khổ hay những lời cầu nguyện chuyển hóa của người hộ đàn Dược Sư, nay được lan truyền đến mọi loài.
 


Quả là một phúc duyên to lớn cho hàng Phật tử được tham dự Đàn Tràng Dược Sư cùng nhau tu học mang lại an lạc trong cuộc sống, do đó quý Phật tử phải hết sức trân trọng và luôn tinh tấn để thành tựu mọi sự mong cầu trong những ngày đầu năm. 
 
Khóa lễ bái tạ công đức đàn tràng viên mãn với sự chứng tri của Tam Bảo mười phương và được đặt dưới sự chứng minh của trưởng lão HT thượng Tắc hạ An - phương trượng chùa Thiền Tôn – Quận 2; HT thượng Thiện hạ Minh- chùa Kỳ Quang 3 – Quận 2; HT thượng Minh hạ Cảnh - tu viện Huệ Quang, HT thượng Chơn hạ Phát- chùa Huệ Nghiêm; HT. thượng Thánh hạ Tâm, chùa Huệ Nghiêm; HT. thượng Minh hạ Thông - chùa Huệ Nghiêm; TT. thượng Trung hạ Phú - chùa Thái Nguyên, Q.2; TT Thích Chơn Minh - HVPGVN tại TP.HCM, TT Thích Quảng Chơn - chùa Ấn Quang.... cùng chư tôn  thượng tọa, đại đức Tăng, Ni trú xứ các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự. 
 
Lễ bái tạ công đức đàn tràng Dược Sư diễn ra trang trọng, thành kính dưới cự cử hành của TT. Thích Đồng Văn. Thượng tọa sám chủ dâng hương tưởng nhớ chư Phật Bồ tát với lòng thành thiết tha, ngưỡng mong chư Phật trong mười phương gia hộ cho môn đồ tứ chúng đạo tràng Viên Giác được tiêu tai, giải hạn, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thường sống trong hào quang của mười phương chư Phật, Bồ tát.
 
Sau khóa lễ kỳ nguyện quốc thái dân an, chư Tăng và Phật tử tụng kinh và trì chú Dược Sư nguyện đem công đức lành ấy hồi hướng cho mọi người một năm mới có được một cuộc sống an lành, no ấm và tự do, sau khi vãng sanh sẽ được sanh về thế giới Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đầy thù thắng ấy. 
 
Nương theo nguyện lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, với mong muốn trợ duyên cho hàng Phật tử thành tựu thắng duyên, thắng phước, cầu an đầu năm, TT Thích Đồng Văn – Phương trượng chùa Viên Giác đã tổ chức lễ bái tạ đàn tràng Dược Sư Thất Châu viên mãn, thỉnh cầu chư tôn Hòa Thượng vì lòng từ mẫn quang lâm chứng minh cử hành khoá lễ cầu an, cùng chư tôn đức Tăng cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, gia đạo bình an, bởi vì :"Điều phước thọ mọi người tiếp đón. Chuyện tai ương ai nấy mong qua".
 
Đây là một truyền thống từ ngàn xưa tổ chức ở các chùa. Lễ hội cầu an sẽ kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng. Đàn tràng Dược Sư chùa Viên Giác đã thành tựu viên mãn trong niềm kính tin và tràn đầy hy vọng một năm mới với nhiều an lành, may mắn. 
 
Xin được chắp tay nguyện cầu oai lực chư Phật và Bồ tát gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và vạn loài chúng sanh nương nhờ công đức lành này từ Đàn Tràng đều được thấm nhuần mưa pháp, năm mới an khang và gặp được nhiều duyên lành trong cuộc sống.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: