Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 3

E-mail Print PDF

Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn. Cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng.

 

Chương trình lễ ngày thứ 3 tại Đạo tràng Viên Giác gồm các thời của Khóa Đăng đàn Mông Sơn - Chẩn tế Thập loại - Phổ độ U đồ - Tứ sanh Lục đạo Tam thế oan gia - Siêu sanh Tịnh độ.

    viengiac.vn

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: