Thứ Hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 2

E-mail Print PDF

Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn. Cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng.

 

Chương trình lễ ngày thứ 2 tại Đạo tràng Viên Giác gồm các thời của Khóa lễ Ngũ Bách Danh và Trì tụng Thần Chú Đại Bi:

viengiac.vn

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: