Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Pháp giới Thánh phàm ngày thứ 1

E-mail Print PDF

Thể theo hạnh nguyện “Tầm thanh cứu khổ” với oai thần “Đại Bi phổ độ” của Đức Quán Thế Âm Bồ tát; Nhân ngày Kỷ niệm Thánh Đản của Ngài, đạo tràng Viên Giác thành kính cung thiết “Pháp giới Thánh phàm Đại Bi phổ độ Đại trai Thắng hội”: Ngày  thứ nhất bao gồm :

 

+ Khai Đàn - Khai Kinh - Thượng Phan do ĐĐ Thích Đồng Văn

+ Khóa Lễ Ngũ Bách Danh, Trì tụng Thần Chú Đại Bi.

Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn. Cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng.

Viengiac.vn

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: