Thứ Năm, Ngày 28 tháng 1 năm 2021 - Nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Tý - PL 2564

Những hình ảnh tổng hợp Xuân Tân Mão tại Chùa Viên Giác

E-mail Print PDF

Những hình ảnh tổng hợp Xuân Tân Mão tại Chùa Viên Giác - tp Hồ Chí Minh.

 

 

Những hình ảnh tại buổi lễ lập đàn Chẩn tế buổi sáng tại Đạo tràng Viên Giác do Đại Đức Thích Quảng Chơn làm Sám chủ.

Ngày 18 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác tổ chức lễ Hóa Sớ tại trang trại Xá Lợi (Long Thành - Đồng Nai) Do các chư tăngtụng niệm hóa sớ.

viengiac.vn