Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 12 năm 2019 - Nhằm ngày 11 tháng 11 năm Kỷ Hợi - PL 2563

Hình ảnh Lễ Chẩn Tế tại Đạo tràng Viên Giác

E-mail Print PDF

Những hình ảnh lễ Chẩn Tế ngày 16 tháng giêng - Tân Mão tại Đạo tràng Viên Giác do ĐĐ. Thích Đồng Văn làm Sám chủ cùng các chư tăng lập đàn. Đàn Chẩn tế nhằm kỳ siêu các vong linh.

 

 

viengiac.vn

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: