Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

VIDEO : Bài giảng về Tụng Kinh tháng Bảy - Thích Lệ Trang

E-mail Print PDF

Ngày nay, đối với những người có tín ngưỡng đạo Phật, Vu lan - rằm tháng Bảy là ngày kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ của tu sĩ theo truyền thống Đại thừa. Đây là ngày "Giải hạ" tại các chùa hay các "trường hạ" (điểm an cư tập trung), chư Tăng Ni làm lễ "giải hạ". Ngày này, Phật giáo còn gọi là "ngày hoan hỷ", nên Phật tử các chùa thường tổ chức dâng cúng y cho chư Tăng Ni với tâm niệm nhờ chư Tăng Ni chú nguyện để cầu cho cha mẹ hiện còn được bình an, sức khỏe không bệnh tật, nếu đang bệnh thì mau vượt qua cơn nguy biến; cầu cho cha mẹ đã khuất được siêu sinh đến cảnh giới tốt đẹp. Sự cầu nguyện đó không chỉ dành cho cha mẹ đang còn hay đã mất mà còn hướng đến cha mẹ tổ tiên nhiều đời, họ hàng nội ngoại.

Vu lan không chỉ dành cho cha mẹ, những người ruột thịt của mình mà người ta còn nghĩ đến những người đã khuất với quan niệm "thác cũng có cuộc sống như dương thế", ở đó có nhiều người sống vô định, không nơi nương tựa do chết oan uổng, không người thờ tự, quanh năm đói khát... Linh hồn của họ không được siêu thoát, họ được gọi là cô hồn.Sau đây là bài giảng về tụng kinh gì trong tháng bảy do TT Thích Lệ Trang thuyết giảng.

Dim lights Embed Embed this video on your site