Thứ Hai, Ngày 17 tháng 6 năm 2019 - Nhằm ngày 15 tháng 5 năm Kỷ Hợi - PL 2563

VIDEO Hướng dẫn Niệm Phật, Kinh hành, Lễ Lạy - TT. Thích Lệ Trang

E-mail Print PDF

Hướng dẫn Niệm Phật, Kinh hành, Lễ Lạy TT. Thích Lệ Trang

Dim lights Embed Embed this video on your site


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: