Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

VIDEO : Luật nghi của Phật tử tại gia

E-mail Print PDF

Luật nghi của Phật tử tại gia -

Giảng sư: TT. Thích Lệ Trang Giảng tại chùa Huệ Nghiêm 2, Q. 2 TPHCM


Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 1
Dim lights Embed Embed this video on your site

Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 2
Dim lights Embed Embed this video on your site

Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 3
Dim lights Embed Embed this video on your site

Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 4
Dim lights Embed Embed this video on your site

Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 5
Dim lights Embed Embed this video on your site

Luật nghi của Phật tử tại gia Phần 6
Dim lights Embed Embed this video on your site


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: