Thứ Ba, Ngày 4 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

VIDEO : Nghi thức chuông mõ - Thích Lệ Trang

E-mail Print PDF

Do TT. Thích Lệ Trang giảng tại chùa Huê Nghiêm 2

Dim lights Embed Embed this video on your site


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: