Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Lễ Sám Hối Dược Sư, Thắp đèn nguyên tiêu (14 tháng giêng)

E-mail Print PDF

(Viên Giác) Vào lúc 18 giờ, ngày 16/2/2011 (nhằm ngày 14 tháng giêng - Tân Mão). Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức :

-  Lễ Sám Hối Dược Sư.

- Thắp đèn Nguyên Tiêu Diên Thọ.

- Cung thỉnh Thiên Quan giáng phước.

Buổi lễ do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành.Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh tại chùa đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kính mời Quý Phật tử sắp xếp thời gian đến dự lễ ngày rằm tháng giêng - Tân Mão tại Chùa Viên Giác:

+ 9h : Cúng Phật, Cúng Tổ

+ 11h: Thọ Trai.

+ 18h: Hoàn Đàn Dược Sư Thất Châu, Lễ Hóa Sớ - Tống Thánh....

Trân trọng,

BBT Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: