Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Nhằm ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Hợi - PL 2563

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu (13 tháng giêng)

E-mail Print PDF

 (Viên Giác) Vào lúc 18 giờ, ngày 15/2/2011 (nhằm ngày 13 tháng giêng - Tân Mão). Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 5. Đàn tràng do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành lễ khai đàn Dược Sư Thất Châu cầu cho quốc thái dân an.

 

Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh trong đàn tràng đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử.


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: