Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu (12 tháng giêng)

E-mail Print PDF

(Viên Giác) Ngày 12 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 4. Sám Chủ Đàn do Đại Đức Thích Quảng Chơn chủ trì.

 

Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh trong đàn tràng đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử. 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: