Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Nhằm ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Hợi - PL 2563

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu (12 tháng giêng)

E-mail Print PDF

(Viên Giác) Ngày 12 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 4. Sám Chủ Đàn do Đại Đức Thích Quảng Chơn chủ trì.

 

Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh trong đàn tràng đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử. 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: