Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Khóa tu An Lạc một ngày

E-mail Print PDF

Ngày 11 tháng 03 năm 2012 (nhằm 18/02 AL), nhân dịp lễ khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ huân tu một ngày dành cho quý Phật tử về chùa tham dự.

 


Khóa tu diễn ra trong suốt một ngày với các thời khóa trì kinh Phổ Môn, gia trì Đại Bi Thần Chú, Lục Tự Đai Minh Chân Ngôn cúng dường nhân lễ khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.


Nguyện nương vào oai đức của mười phương Tam Bảo và công đức tu tập này xin hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người người lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị:

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: