Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 2012 ( Rằm tháng giêng)

E-mail Print PDF
 

viengiac.vn

Lòng người mở ra, tình thương, trí tuệ, phước báu theo đó liền xuất hiện. Chúng sanh sẽ bớt đau khổ - khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu được khai diễn trong một tuần lễ được tổ chức quy tụ chư Tăng và Phật tử mười phương tham dự, dưới năng lực cầu nguyện ấm áp của tình thương và lòng vị tha ban rải khắp thế gian. Những công đức tu tập của đại chúng, việc quan tâm những loài cùng khổ hay những lời cầu nguyện chuyển hóa của người hộ đàn Dược Sư, nay được lan truyền đến mọi loài.

 

 

Với tâm niệm nguyện cầu gia đạo bình an, năm mới được an vui cát tường, vào lúc 18h00 ngày rằm tháng Giêng quý Phật tử đã tề tựu về chùa Viên Giác để tham dự Lễ Tạ Đàn Tràng Dược Sư cầu nguyện an lành đầu năm. Theo truyền thống hằng năm, chùa Viên Giác đều có tổ chức Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu trong vòng một tuần cầu nguyện Gia đạo bình an, Thế giới thanh bình, Chúng sanh an lạc.

 

Khóa lễ bái tạ công đức đàn tràng viên mãn với sự chứng tri của Tam Bảo mười phương và được đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Chơn Lạc, phương trượng chùa Huệ Nghiêm – Quận Bình Tân; HT. Thích Minh Thông, viện luật chủ Huệ Nghiêm Giới Đàn Viện; HT. Thích Minh Cảnh, Chứng minh Ban đại diện Phật Giáo Quận Tân Bình, viện chủ tu viện Huệ Quang – Quận Tân Phú; HT. Thích Minh Đức, chùa Huệ Nghiêm; HT Thích Chơn Phát, chùa Huệ Nghiêm; TT. Thích Đạt Đức, Chánh đại diện Phật Giáo Quận Tân Bình, trụ trì chùa Hải Quang – Quận Tân Bình; TT. Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng Học viện PG VN tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn  thượng tọa, đại đức Tăng, Ni trú xứ các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự.

 

Lễ bái tạ công đức đàn tràng Dược Sư diễn ra trang trọng, thành kính dưới cự cử hành của TT. Thích Đồng Văn – Chánh thư ký Ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo TPHCM kiêm trụ trì chùa Viên Giác. Thượng tọa trụ trì dâng hương tưởng nhớ chư Phật Bồ tát với lòng thành thiết tha, ngưỡng mong chư Phật trong mười phương gia hộ cho môn đồ tứ chúng đạo tràng Viên Giác được tiêu tai, giải hạn, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thường sống trong hào quang của mười phương chư Phật, Bồ tát.

Sau khóa lễ kỳ nguyện quốc thái dân an, chư Tăng và Phật tử tụng kinh và trì chú Dược Sư nguyện đem công đức lành ấy hồi hướng cho mọi người một năm mới có được một cuộc sống an lành, no ấm và tự do, sau khi vãng sanh sẽ được sanh về thế giới Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đầy thù thắng ấy.

 

Cuối cùng, chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh cùng với thượng tọa sám chủ đàn tràng và chư tôn đức trong ban kinh sư đã cử hành khóa lễ phụng tống Thất Phật Dược Sư Như Lai, Bát Đại Bồ Tát, Thập Nhị Đại Tướng Dược Xoa, Tử Vi Tam Tòa, Nguyên Sanh Thần Chủ tảo đăng Cực Lạc chứng minh công đức cho pháp hội đã thành tựu viên mãn.

 

Nương theo nguyện lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, với mong muốn trợ duyên cho hàng Phật tử thành tựu thắng duyên, thắng phước, cầu an đầu năm, TT Thích Đồng Văn - Trụ trì chùa Viên Giác đã tổ chức lễ bái tạ đàn tràng Dược Sư Thất Châu viên mãn, thỉnh cầu chư tôn Hòa Thượng chứng minh cử hành khoá lễ cầu an, cùng chư tôn đức Tăng cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, gia đạo bình an, bởi vì :"Điều phước thọ mọi người tiếp đón. Chuyện tai ương ai nấy mong qua".

 

Đây là một truyền thống từ ngàn xưa tổ chức ở các chùa. Lễ hội cầu an sẽ kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng. Đàn tràng Dược Sư chùa Viên Giác đã thành tựu viên mãn trong niềm kính tin và tràn đầy hy vọng một năm mới với nhiều an lành, may mắn.

 

Hình thức tổ chức lễ cầu an vào năm mới và niềm hoan hỷ của người tham dự đã nói lên một điều rằng đời sống tâm linh luôn là một nhu cầu cần thiết ở trong bất kỳ xã hội nào. Đời sống tâm linh được nói đến ở đây bao hàm nhiều hình thức tu tập chuyển hóa khác nhau, và lẽ dĩ nhiên Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu 2012 vừa được tổ chức ở trên không đi ra ngoài hình thức chuyển hóa nội tâm khi người con Phật hiểu rõ rằng “Tâm bình thế giới bình,” và không thể tạo sự bình an hạnh phúc của một cá trên trên sự đau khổ của người khác.

 

Xin được chắp tay nguyện cầu oai lực chư Phật và Bồ tát gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và vạn loài chúng sanh nương nhờ công đức lành này từ Đàn Tràng đều được thấm nhuần mưa pháp, năm mới an khang và gặp được nhiều duyên lành trong cuộc sống.

alt

alt

HT. thượng Chơn hạ Lạc

alt

HT. thượng Minh hạ Cảnh

alt

TT. thượng Đạt hạ Đức

alt

HT. thượng Chơn hạ Phát

alt

TT. thượng Tâm hạ Đức

alt

HT. thượng Minh hạ Đức

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thầy Trí Thông dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đại điện

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh niêm hương bạch Phật

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh đảnh lễ Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh nhiễu Phật đại điện

alt

Thượng tọa sám chủ Thích Đồng Văn

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ tuyên sớ cầu quốc thái dân an

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Quý Phật tử đội sớ cầu an đầu năm

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư Tăng phát lộc gia trì từ đàn tràng cho quý Phật tử

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ giải oan cho quý Phật tử

alt

Chư tôn đức cung tống chư Phật, Bồ tát hồi quy Cực Lạc

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh hóa sớ

alt

alt

alt

alt

Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu đã thành tựu viên mãn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: