Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức (ngày 13 tháng giêng)

E-mail Print PDF

viengiac.vnĐức Thế Tôn đã dạy rằng: vì còn nghiệp báo nên thọ thân này trong cõi ta bà đầy uế trược này nên chúng sanh luôn phiền não và mọi chướng ngại đeo vướng thân tâm nên chúng ta cần phải tinh tấn tu học để chuyển hóa nghiệp lực của mình.

 

Nhận thấy được những khổ não và chướng ngại của chúng sanh trong thế giới đã gặp phải, Đức Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở cõi Tịnh Lưu Ly Thế Giới ở phương Đông cách cõi ta bà này mười hằng hà sa cõi Phật đã phát mười hai đại nguyện giúp cho chúng sanh không còn khổ não, thân tâm an lạc, trí tuệ miên trường, được sống sung túc, giải trừ ách nạn, kéo dài mạng sống tuổi thọ chúng sanh, khi mất đi được vãng sanh về thế giới Đông Phương thù thắng ấy.

 

Vì những ý nghĩa đó, mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với mọi người trong năm mới, vào lúc 18h00 ngày 05 tháng 02 năm 2012 ( nhằm ngày 13 tháng Giêng  Nhâm Thìn), đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức hồi thứ năm do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ cùng chư tôn đức Tăng-Ni nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam thạnh trị, thái bình; nhân dân an cư, lạc nghiệp; thiên tai, nhơn họa mau chấm dứt; mọi người luôn sống trong an lạc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.

 

Vào dịp này, thượng tọa sám chủ cũng nương nhờ oai đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai nguyện đem công đức lành ấy hồi hướng cho tất cả đàn na tín thí phát tâm trùng tu đạo tràng và kiến lập đại pháp hội, những thành viên trong ban xây dựng, bảo vệ, giữ xe, công quả, chấp lao, phục dich v...v... đã phục vụ cho mọi công việc phật sự của đạo tràng trong suốt một năm qua được diễn ra hanh thông và thành tựu. Nương vào oai đức của Bậc Đại Y Vương nguyện cho mọi người hạnh phúc, an vui và trường thọ dưới ánh sáng của mười phương Tam Bảo. 

 

Tụng niệm Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, tinh tấn lễ bái hồng danh Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai, trì Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn và kiến tạo đàn tràng theo kinh Dược Sư là những việc làm không thể nghĩ bàn giúp cho mọi chúng sanh luôn được an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống dưới sự từ bi gia hộ của Đức Đại Y Vương.

 

Với những ý nghĩa đó, xuất phát từ tâm nguyện của thầy trụ trì và chư Tăng – Ni mong muốn gửi đến Phật tử nguồn năng lượng từ tâm và sự an lạc hạnh phúc trong đời sông tu học nhân mùa xuân mới lại về trên quê hương Việt Nam nên đàn tràng Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu 2012 đã được kiến lập cho mọi người có cơ hội về tham dự đại lễ nguyện cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lac, cuộc sống ấm no luôn hiện hữu trong mọi gia đình.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng quang lâm

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ Thích Đồng Văn

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ niêm hương bạch Phật

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ niêm hương tham lễ Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ đăng đàn khai kinh Dược Sư  

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ dâng sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ tuyên sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử đội sớ cầu an đầu năm

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ sái tịnh giải oan

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ hồi quy Tổ đường

alt

alt

Quý Phật tử nhận lộc gia trì cúng Phật


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: