Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức (ngày 12 tháng giêng)

E-mail Print PDF

viengiac.vnVào lúc 18h00 ngày 04 tháng 02 năm 2012 ( nhằm ngày 12 tháng Giêng  Nhâm Thìn), nhân mùa xuân mới đầu năm, đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức hồi thứ tư nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam thạnh trị, thái bình; nhân dân an cư, lạc nghiệp; thiên tai, nhơn họa mau chấm dứt, mọi người luôn sống trong an lạc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.

 

 

Đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm được đặt dưới sự cử hành của TT. Thích Quảng Chơn là  sám chủ đàn cùng với chư tôn đức Tăng trong ban kinh sư tại đạo tràng. Về tham dự và hiệp lực cầu nguyện cho pháp hội còn có sự tham gia của chư tôn thiền đức Tăng – Ni ở các đạo tràng lân cận về tham dự. Khóa lễ được diễn ra với các nghi thức sái tịnh đàn tràng, niêm hương cầu nguyện, tụng kinh Dược Sư, trì niệm Dươc Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn để hồi hướng công đức lành ấy cho khắp pháp giới chúng sanh trong lục đạo.

 

Sau đó, đạo tràng đã tổ chức phát lộc đã được chú nguyện đến quý Phật tử gần xa đã về tham dự pháp hội.

 

alt

alt

alt

Thầy Trí Thông đang tác pháp thỉnh sư đăng đàn

alt

Ban nghi trượng cung thỉnh chư tôn đức

alt

Ban dâng hoa cung thỉnh chư tôn đức

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ và chư Tăng quang lâm đại điện

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ đăng đàn khai kinh

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ niêm hương bạch Phật

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử trì tụng kinh Dược Sư ở giảng đường

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử trì tụng kinh Dược Sư ở dưới sân

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ tuyên sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử chí thành dâng sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ Thích Quảng Chơn

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ giải oan thích kiết

alt

alt

Chư Tăng phát lộc gia trì đến quý Phật tử

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: