Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức (ngày 11 tháng giêng)

E-mail Print PDF

Vào lúc 18h00 ngày 11 tháng Giêng- Nhâm Thìn. Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức, bổn tự Viên Giác thành tâm phát lộc đến quý phật tử về tham dự pháp hội. Đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm được đặt dưới sự cử hành của TT. Thích Quảng Chơn là  sám chủ đàn cùng với chư tôn đức Tăng - Ni ở các tự viện tham gia hộ đàn.

 

 

Theo truyền thống Phật giáo, vào đầu năm khi mỗi mùa xuân về, lễ hội Dược Sư được tổ chức thường niên khắp nơi để cầu quốc thái dân an, các chùa thường “khai đàn Pháp Hội Dược Sư”. Hàng xuất gia cũng như tại gia dựa vào năng lực của Bậc Từ Tôn đều chuyên tâm cầu nguyện “Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc”. Đặc biệt, có 49 ngọn đèn quang minh được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, đó là ánh sáng mầu nhiệm của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Như Lai, soi sáng đến cho nhân loại đầy khổ não này.

 

Như chương trình đã thông báo, hôm nay ngày 2 tháng 2  năm 2012 ( nhằm mùng 11 tháng Giêng Nhâm Thìn ) vào lúc 18h00, đàn tràng Đại Pháp Hội  Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Hộ Ma Thất Châu Tịnh Lưu Ly Đàn hồi thứ ba đã được khai diễn với sự tham gia cầu nguyện trong sự thành kính của chư Tăng – Ni và Phật tử về tham dự lễ.

 

Đàn tràng đã được trang nghiêm thành kính với các khóa lễ tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, trì niệm thần chú Dược Sư, lễ nhiễu Phật kinh hành dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Quảng Chơn  – Phó Ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo TPHCM làm đương vị sám chủ đàn cùng với chư tôn đức Tăng – Ni khắp nơi đồng tham dự hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhân dân ấm no, sung túc tràn đầy. Nguyện hồi hướng công đức lành ấy cho pháp giới oan thân, cô hồn ngạ quỷ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tam thế oan gia vãng sanh Cực Lạc.

 

alt

alt

alt

alt

Thầy Trí Thông tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Ban dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đại điện

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ Thích Quảng Chơn

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ niêm hương tham lễ Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư Tăng tham gia khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư

alt

alt

Phật tử tham gia trì tụng kinh Dược Sư trên đại điện

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ khai kinh

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử trì tụng kinh Dược Sư dưới giảng đường

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử trì tụng kinh Dược Sư dưới sân

alt

alt

alt

Phật tử đội sớ cầu an đầu năm

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ tuyên sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ sái tịnh pháp giới


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: