Thứ Tư, Ngày 8 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức (mùng 10)

E-mail Print PDF

viengiac.vnVào lúc 18h00 ngày mùng 10 tháng giêng- Nhâm Thìn. Khóa lễ trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức, bổn tự Viên Giác thành tâm phát lộc đến quý phật tử về tham dự pháp hội. Đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm được đặt dưới sự cử hành của TT. Thích Quảng Chơn là  sám chủ đàn cùng với chư tôn đức Tăng - Ni ở các tự viện tham gia hộ đàn.

 

 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

 

Trong Kinh Dược Sư chép rằng: “Thế giới của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng được gọi là thế giới Cực Lạc và các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an vui và làm việc thiện lành dưới sự hướng dẫn của chư Phật và các đại Bồ tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như ngọc lưu ly.”

 

Hình ảnh của “ngọc lưu ly” trong sáng và thuần khiết, gợi cho chúng ta về một “cái gương” phản chiếu, theo tinh thần “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.”

 

Nói cách khác, khi tâm vắng mặt hoàn toàn dòng chảy của các tâm lý phiền não thì cõi tâm đó là một tịnh độ hiện hữu ngay trong cuộc sống; tất cả hành vi thanh tịnh đều được gọi là “trang nghiêm Phật độ”. Người với tâm thanh tịnh như lưu ly như vậy cư trú ở đâu thì tịnh độ có mặt ở đó. Mô thức “tâm tịnh cõi tịnh” là con đường hai chiều của một quá trình tu tập nhằm thiết lập an vui và hạnh phúc ngay trong hiện tại bây giờ và tại đây.

 

Nguyện lực độ sanh của Đức Phật Dược Sư là để làm trổĩ dậy chất liệu giác ngộ tiềm ẩn trong từng con người, theo đó, mỗi đức tính cao cả, mỗi sự chuyển hoá thân tâm là một “dược chất” cho sự sống của chính bản thân, và nhờ tinh thần tự cứu độ này, mỗi người là một “vị thầy” cho chính mình.

 

Đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư là nhằm phát triển các đức tính cao đẹp trong mỗi người để trị liệu tâm bệnh của bản thân và tha nhân. Các dược chất trị liệu và tiềm năng thầy thuốc đó có sẵn trong mỗi con người. Tu hạnh Dược Sư để được đức Phật Lưu Ly Quang Vương ban cho chúng ta “thuốc” phước-lộc-thọ, và để chúng ta “sống với dược chất tâm linh,” nhằm chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền não, nghiệp chướng cá nhân từ nhiều đời.

 

Với những ý nghĩa đó, mong muốn tạo cơ hội cho mọi người con Phật có cơ hội hành pháp Dược Sư để làm tăng trưởng các hạnh lành, phát triển tâm tỉnh thức trong cuộc sống này một cách thiết thực và hữu hiệu, hôm nay  vào lúc 18h00 ngày 1 tháng 2 năm 2012 ( nhằm mùng 10 tháng Giêng  Nhâm Thìn ), đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư trong chương trình hồi thứ hai của Đại Lễ Dược Sư Thất Châu.

 

Tham dự khóa lễ có sự hiện diện đông đảo của chư tôn đức Tăng – Ni trong và ngoài đạo tràng đồng tham dự cầu nguyện cùng với sự tham dự của hàng trăm Phật tử khắp nơi, buổi lễ được đặt dưới sự cử hành của thượng tọa Thích Quảng Chơn – Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Ấn Quang làm đương vị sám chủ.

 

Buổi lễ cũng là dịp mọi người tu tập theo công hạnh của Đức Phật Dược Sư, biết chuyển hóa tâm thức của mình đẩ mang lại sự thảnh thơi và an lạc trong cuộc sống, một cách vững chải và lâu dài, ở trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác, để sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý, chúng ta phải làm khơi dậy các dược chất tinh thần và tâm linh trong thân tâm và luôn sám hối ba nghiệp để tâm thanh tịnh hóa trong thế giới đầy phiền não này.

 

Khóa lễ đàn tràng Dược Sư hồi thứ hai cũng đã thành tựu viên mãn nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và sự quang lâm của chư tôn đức Tăng – Ni và Phật tử gần xa đồng tham dự. Công đức lành ấy nguyện xin hồi hướng hết thẩy cho pháp giới chúng sanh nương vào oai lực từ bi của Đức Phật Dược Sư sớm được sanh về Tịnh độ.

 

Như chương trình thông báo, ngày mai vào ngày thứ ba của Đại Pháp Hội Dươc Sư Thất Châu 2012, vào lúc 18h00 đạo tràng sẽ tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện công đức ngày thứ ba trong vòng một tuần lễ pháp hội.

 

alt

Quang cảnh đại hùng bảo điện

alt

Tôn tượng Phật Dược Sư và hai đại Bồ tát là Nhật Quang và Nguyệt Quang

alt

Thầy Trí Thông đang thuyết giải về ý nghĩa pháp hội Dược Sư

alt

Ban nghi trượng cung thỉnh chư tôn đức Tăng

alt

Ban dâng hoa cung thỉnh chư tôn đức Tăng

alt

alt

alt

alt

alt

Phật tử chắp tay cung kính tham dự khóa lễ

alt

alt

alt

alt

Ban dẫn lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng quang lâm đại điện

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ niêm hương tham lễ Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ Thích Quảng Chơn

alt

alt

Phật tử tham gia trì tụng kinh Dược Sư

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Quang cảnh khóa lễ tụng kinh dưới giảng đường  

alt

alt

alt

alt

Quang cảnh khóa lễ tụng kinh nhà Giám Trai 

alt

alt

alt

alt

alt

Quang cảnh khóa lễ tụng kinh dưới sân chùa 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: