Thứ Năm, Ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Lễ Tạ Công Đức Tam Bảo

E-mail Print PDF

     Ngày 14 tháng 01 năm 2012 (nhằm 21/12 Tân Mão), trong không khí rộn ràng chào đón một mùa Xuân mới nữa đang lại về, Chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ trì niệm Ba Ngàn Hiệu Phật để cảm ta công đức Tam Bảo thập phương, Hộ Pháp Long Thiên, Già Lam Chơn Tể, Đàn Na Tín Thí đã gia hộ và phát tâm ủng hộ cho mọi Phật sự của đạo tràng trong suốt một năm vừa qua. Khóa lễ được đặt dưới sự cử hành của nhị vị thượng tọa Thích Đồng Văn và Thích Quảng Chơn làm đương vi sám chủ cùng chư tôn đức trong ban kinh sư hộ đàn.

 

 

     Năm 2011, mọi công việc Phật sự của đạo tràng Viên Giác nhờ sự gia hộ của Chư Phật và Bồ Tát đã hanh thông và thành tựu viên mãn như trai đàn cầu siêu cho nạn nhân động đất và sóng thần tại Nhật Bản, khóa lễ rước Phật giáng trần nhân lễ Phật đản, đại trùng tu chùa Viên Giác làn thứ hai, Đại Lễ Vu Lan báo hiếu ân đức sinh thành, pháp hội kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm xuất gia, khóa tu niệm Phật nhân dịp khánh đản Đức Phật A Di Đà, các hoạt động kỷ niệm nhân dịp lễ Phật Thành Đạo, quá trình kiến tạo hai tháp kinh tràng.

     Nhân dịp này kết thúc một năm cũ, thượng tọa trụ trì đã tổ chức khóa lễ tạ ơn Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên đã gia hộ cho mọi công việc Phật sự tại đạo tràng trong suốt một năm qua. Nguyện hồi hướng đem công đức lành ấy cho tất cả các tín chủ đàn na, đã phát hằng tâm, hằng sản hộ trì cho công việc phật sự của đạo tràng trong một năm vừa qua thành tựu viên mãn. Và kỳ nguyện cho tất cả các Phật tử và quyến thuộc trước thềm năm mới Nhâm Thìn được hạnh phúc, an vui, kiết tường như ý, phước thọ tăng long, sở nguyện thành tựu, tiêu tai diên thọ, tùy tâm mãn nguyện. Phổ nguyện đem tất cả công đức hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, lục đạo cô hồn, tam thế oan gia, vãng sanh Cực Lạc. Nguyện chúc Phật nhựt Tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc.

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa Thích Quảng Chơn sám chủ của buổi lễ

alt

Chư Tăng tham gia kinh hành niệm Phật

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ cử hành lễ tạ công đức Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Đàn tràng cung thỉnh hai mươi bốn vị chư Thiên quan giáng chứng minh

alt

alt

Thượng tọa sám chủ sái tịnh đàn tràng

alt

alt

alt

Thượng tọa sám chủ tuyên sớ kỳ an

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chư Ni tham gia trì tụng khóa lễ tạ công đức Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa trụ trì sái tịnh đàn tràng

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa trụ trì dâng hương cúng dường Tam Bảo

alt

alt

alt

alt

alt

Thượng tọa trụ trì cử hành lễ niêm đàn sái tịnh

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: