Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Pháp hội một ngày Huân Tu cúng dường Đức Phật Thành Đạo

E-mail Print PDF

Ngày mùng 8 tháng chạp Tân Mão. Pháp hội huân tu một ngày được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa các quyển 1,2,3,4,5,6 và 7 lần lượt được chư Tôn Đức Tăng và Phật tử tại đạo tràng trì tụng.

 

 

Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh của ngày huân tu này :

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: