Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Khóa lễ mông sơn thí thực - Phổ thí pháp giới hữu tình

E-mail Print PDF

Thể theo tinh thần Phật giáo Đại thừa, “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc, còn sống hay đã mất đều độ khắp các cõi qua nhiều phương tiện mà Trai đàn Bạt độ Chẩn tế là một trong những phương tiện đội thoát cho các vong linh ấy.

 

Chúng sanh khi còn sống đã tạo nhiều nghiệp báo nên khi chết đi cũng xảy ra nhiều hình thức: chết nước, xe cộ, trong chiến tranh, bị đâm chém, uống thuốc độc, loài khác cắn, té sông biển, sụp hầm… bằng nhiều cách như thế nên chưa được siêu thoát, vất vưởng khắp nơi trong cõi Ta Bà, qua nhiều hình thái khác nhau. Cảm thương cho những vong hồn ấy mà Nguyễn Du, trong Văn tế thập loại chúng sanh đã viết:

“Mỗi người một nghiệp khác nhau,

Hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ.”

Với ý nghĩa tạo phước duyên lành thắng nhân ngày kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo, đạo tràng Viên Giác đã kiến lập pháp hội tổ chức khóa lễ Cam Lộ Pháp Thực phổ thí hữu tình giải oan thích kết siêu sanh Tịnh Độ với mục đích cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hội viên quá cố, hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn siêu sanh thoát hóa. Đàn tràng pháp hội được đặt dưới sự cử hành của TT. Thích Đồng Văn và chư tôn đức trong ban kinh sư chùa Viên Giác tham gia trì tụng. Nguyện nương vào oai lực quang minh của Đức Từ Phụ nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam luôn thanh bình và nhân dân luôn được ấm no, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Vào buổi chiều ngày 30 tháng 12 năm 2011 (nhằm 6/12 Tân Mão), khóa lễ kỷ niệm Ngày Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca tiếp tục diễn ra khóa lễ mông sơn thí thực - Phổ thí pháp giới hữu tình do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ. Ban biên tập giới thiệu những hình ảnh:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: