Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 8 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

VIDEO : Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

Phần 1/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 2/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 3/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 4/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 5/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 6/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: