Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 1 năm 2019 - Nhằm ngày 13 tháng 12 năm Mậu Tuất - PL 2562

VIDEO : Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

Phần 1/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 2/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 3/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 4/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 5/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 6/6

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: