Thứ Năm, Ngày 4 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 21 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Kinh Địa Tạng Thập Vương Biến Tướng

E-mail Print PDF

Một thời Đức Phật tại cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thánh mẫu MA DA nghe.TRong pháp hội này,Bồ Tát Địa Tạng nương oai thần của Phật mà lượt thuật nhưng tội phước báo ứng của chúng sanh trong chốn địa ngục.Tất cả đều tùy theo ác nghiệp đã gây mà đọa vào những địa ngục và chiu sự hành phạt khác nhau.Nếu tội lỗi vô biên thì địa ngục cũng biến ra vô lượng.

Họa Phẩm "BỨC TRANH NHÂN QUẢ"này là những hình ảnh biến tướng từ trong KINH ĐỊA TẠNG THẬP VƯƠNG do tác gỉ Giang Dật Tử họa. Còn những ngôn từ thuyet minh thì được Đại Đức Thích Thiện Phước chuyển dịch và trích dẫn từ các điển tích nhưng tất cả đều không ngoài vấn đề nhân quả nghiệp báo,nhằm cảnh tỉnh mọi người nên làm lành lánh dữ qui hướng về Tam Bảo tu hành để mau thoát khỏi sanh tử luân hồi.Thầm nghĩ,âm dương tuy không tuy không hai lẻ nhưng tội phước thì có hai đường.Trời đất mênh mông, thăm thẳm bốn loài sáu nảo.Tình người như mây nổi, thế sự tợ nương dâu.Đằm chìm nhiều thay đổi, cuộc gặp gỡ khó thường hằng. Hoa tàn còn có ngày hé nụ, người ra đi có trở lại bao giờ?Trầm nịch muôn đời,luân hồi vạn kiếp.Than ôi! Nơi Âm phủ hồn phách không nơi nương tựa,trước Diêm Vương tội lỗi chẵng thể giãi trừ. Rất mong thay !Mọi người nên gấp rút hướng thiện tu trì, cần cầu giải thoát....

 

 

 

Điện thứ nhất

 

 

 

Điện thứ hai

 

 

 

Điện thứ ba

 

 

 

Điện thứ tư

 

 

 

Điện thứ năm

 

 

 

Điện thứ sáu

 

 

 

Điện thứ bảy

 

 

 

Điện thứ tám

 

 

 

Điện thứ chín

 

 

 

Điện thứ mười