Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 3 năm 2019 - Nhằm ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Hợi - PL 2562

Video: Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

E-mail Print PDF

Nhằm giúp cho phật tử đang tu học có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát như: Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Chuẩn Đề để thuận duyên nhằm học theo hạnh nguyện của các vị Bồ tát.

Ban biên tập viengiac.vn xin trân trọng giới thiệu đến Phật tử bộ sách nói “Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát” để tìm hiểu trên con đường tu học.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: