Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Theo Dòng Pháp Hội – Huân Tu Dược Sư Như Lai Sám Hối Ngự Niệm Pháp.

E-mail Print PDF

Theo truyền thống Phật giáo, vào trung tuần cuối tháng chín âm lịch hàng năm, lễ hội Dược Sư được tổ chức thường niên khắp nơi, các chùa thường “khai đàn Pháp Hội Dược Sư”.

 

Hàng xuất gia cũng như tại gia dựa vào năng lực của Bậc Từ Tôn đều chuyên tâm cầu nguyện “Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc”. Đặc biệt, có 49 ngọn đèn quang minh được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, đó là ánh sáng mầu nhiệm của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Như Lai, soi sáng đến cho nhân loại đầy khổ não này.

Như chương trình đã thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2011 ( nhằm 28/09 Tân Mão ) vào lúc 18h00, đàn tràng Đại Pháp Hội Quang Minh Đăng Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Hộ Ma Thất Châu Tịnh Lưu Ly Đàn hồi thứ năm đã được khai diễn với sự tham gia cầu nguyện trong sự thành kính của chư Tăng – Ni và Phật tử về tham dự lễ.

Đàn tràng đã được trang nghiêm thành kính với các khóa lễ tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, trì niệm thần chú Dược Sư, lễ nhiễu Phật kinh hành dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Chơn Minh – trụ trì chùa Phước Lâm làm đương vị sám chủ đàn cùng với chư tôn đức Tăng – Ni khắp nơi đồng tham dự hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhân dân ấm no, sung túc tràn đầy. Nguyện hồi hướng công đức lành ấy cho pháp giới oan thân, cô hồn ngạ quỷ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tam thế oan gia vãng sanh Cực Lạc.

 

 

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: