Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Khóa lễ Huân tu Dược Sư Thất Như Lai Tiêu Tai Diên Thọ Quán Đảnh Chơn Ngôn đàn tràng Nghi Quỹ

E-mail Print PDF

Vào lúc 14 h00 ngày 27 tháng 9 năm Tân Mão. Trong Pháp hội Dược Sư Thất Như Lai Tiêu Tai Diên Thọ Quán Đảnh Chơn Ngôn đàn tràng Nghi Quỹ - nhân kỷ niệm Thánh đản của Ngài. Đạo tràng Viên Giác đã long trong tổ chức khóa huân tu " Dược Sư Thất Như Lai Tiêu tai Diên thọ Quán đảnh Chơn ngôn đàn tràng nghi quỹ.


Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh niêm hương và chú nguyện của Chư Tôn Đức Trưỡng Lão Hòa thượng và Chư Thượng Toạ : Hòa thượng thượng Hiển hạ Tu - Chứng minh đạo sư Ban Nghi Lễ THPG.TP.HCM, Viện chủ Chùa Xá Lợi - Quận 3 tp.HCM ; Hòa thượng thượng Minh hạ Cảnh - Viện chủ Tu viện Huệ Quang quận Tân Bình; Hòa thượng thượng Chơn hạ Lạc - viện chủ Chùa Huệ Nghiêm quận Bình Tân, Hòa thượng thượng Minh hạ Thông - viện chủ Huệ Nghiêm Giới Đàn Viện, Hòa thượng thượng Huệ hạ Minh - Ban Nghi Lễ TƯGHPGVN - Viện chủ Chùa Giác Uyển quận Phú Nhuận; Hòa thượng thượng Minh hạ Tuấn đến từ Pháp Quốc, Hòa thượng thượng Thiện hạ Minh - Chánh Đại Diện PG Quận 2, viện chủ chùa Kỳ Quang 3 quận 2 , Hòa thượng thượng Hạnh hạ Ngộ Chánh Đại Diện PG Quận 4, cùng Thượng toạ Thích Tâm Đức - phó viện trưởng HVPGVN tại TPHCM, thượng toạ Thích Đạt Đức - Chánh Đại Diện PG Quận Tân Bình, trụ trì Chùa Hải Quang; thượng toạ Thích Phước Huệ - Phó Đại Diện PG Quận 4......Cùng chư tôn đức Hòa thượng, thượng toạ Chùa Huệ Nghiêm và các chùa Xá Lợi, Thiền viện Vạn Hạnh, chùa Phước Lâm ( Tây Ninh)...... Cùng với sự tham dự , hợp lực nguyện cầu của gần 200 chư tôn Thượng toạ, Ni sư, Đại đức Tăng Ni trong và ngoài TP. HCM cùng các tỉnh lân cận và hơn 200 Phật tử các nơi....
 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: