Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh : Khóa lễ Huân tu Dược Sư Thất Như Lai Cam Lộ Tịnh Thủy Đàn tràng Cúng dường pháp + Cúng Ngọ (27/9 AL)

E-mail Print PDF

Vào lúc 8h00 sáng ngày 23 tháng 10 năm 2011 ( nhằm ngày 27/09 Tân Mão), nhân ngày kỷ niệm lễ Thánh Đản của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Như Lai, đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng tổ chức khóa lễ Huân tu Dược Sư Thất Như Lai Cam Lộ Tịnh Thủy Đàn tràng Cúng dường pháp nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam thạnh trị, thái bình; nhân dân an cư, lạc nghiệp; thiên tai, nhơn họa mau chấm dứt; mọi người luôn sống trong an lạc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật.

 

Đàn tràng được đặt dưới sự cử hành của sám chủ TT.Thích Đồng Văn và chư Tăng trong ban kinh sư tại đạo tràng. Về tham dự và hiệp lực cầu nguyện cho pháp hội còn có sự tham gia của chư tôn thiền đức Tăng – Ni ở các đạo tràng lân cận về tham dự. Khóa lễ được diễn ra với các nghi thức sái tịnh đàn tràng, niêm hương cầu nguyện, tụng kinh Dược Sư, trì niệm Dươc Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn để hồi hướng công đức lành ấy cho khắp pháp giới chúng sanh trong lục đạo.

Sau đó, lễ cúng Phật đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư Tăng – Ni và Phật tử dưới sự cử hành của TT. Thích Quảng Chơn và ban kinh sư.

alt  alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt    alt alt alt alt alt alt alt alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: