Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Đàn tràng vừa khai mở - Pháp giới chúng sanh thảy đều nhờ

E-mail Print PDF

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2011 ( nhằm ngày 26/09 Tân Mão ), tại đạo tràng Viên Giác – TP.HCM đã long trọng khai đàn "Đại Quang Minh Đăng Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Thất Châu Tịnh Lưu Ly Đàn" nhân ngày Thánh đản đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

 

 

Thế là với những ước mong, chờ đợi, bao nhiêu tấm lòng của những người con Phật, rồi cuối cùng cũng đã đến. Vào lúc 17h00 là khóa lễ Cung an chức sự được khai diễn, hàng Phật tử chúng con xin tác pháp kiền thỉnh cung thỉnh chư tôn đức đại Tăng ở các chùa quang lâm về dự pháp hội. Đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm được đặt dưới sự cử hành của TT.Thích Quảng Chơn và ban kinh sư tại đạo tràng.

Khóa lễ được bắt đầu diễn ra với nghi thức dâng hương cúng Phật, sái tịnh đàn tràng, nhiễu đàn thần chú Phổ Am nguyện cầu âm siêu dương thới để phụng thỉnh Đông Phương Thất Phật Như Lai quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho buổi lễ thập phần viên mãn.

 

Sau đó, TT.Thích Đồng Văn đã quang lâm đai điện cùng với chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng cử hành khóa lễ Huân tu Đại Quang Minh Đăng Biến Chiếu Nghi Quỹ dâng lời khấn nguyện lên chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho mọi người con Phật luôn sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Đây là lần đầu tiên Đại Pháp Hội "Đại Quang Minh Đăng Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Thất Châu Tịnh Lưu Ly Đàn" tổ chức tại đạo tràng, là sự hội ngộ của tất cả tấm lòng người con Phật cùng các tầng lớp nhân dân. Là một sinh hoạt lễ hội Văn hóa tràn đầy tính nhân bản, bởi lẽ người nào hiểu được ý nghĩa và hạnh nguyện của Thất Phật Dược sư và Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng thì chất liệu "Dược Sư" và năng lực "Thí Vô Úy" trong mỗi chúng ta cũng sống dậy một cách mãnh liệt, và vươn tới mọi sự tốt đẹp của chân – thiện – mỹ, đồng thời thánh hóa lòng mình để đạt đến những ước mơ cao thượng và thánh thiện phù hợp với tâm người.

Đại Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại đạo tràng Viên Giác 2011 tôn vinh giá trị của năng lực cầu nguyện từ tâm, lưu xuất từ công hạnh tu tập thanh tịnh của Chư Tôn Đức gởi đến thế giới hiện hữu vốn còn nhiều xung đột, khổ đau, hận thù và si mê.

Ngoài ý nghĩa về cầu Quốc thái dân an, cầu an gia trạch, cầu siêu cửu huyền thất tổ, lịch đại tôn thân thì Đại Pháp Hội còn mang ý nghĩa phát huy và bảo tồn về văn hóa Phật giáo truyền thống và nghệ thuật Nghi lễ rất đặc sắc của Phật giáo, đó cũng là tâm nguyện mà chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng muốn gởi đến quý phật tử gần xa nhân ngày Thánh đản đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Cầu chúc mọi người luôn an lạc và hạnh phúc trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật.

(Phạm Hoàng Anh)


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: