Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình Ảnh : Khóa lễ Phụng tống Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát và chư Phật, Bồ Tát hồi quy Cực Lạc

E-mail Print PDF

Khổng Tước Minh Vương còn được tôn xưng là Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương, là một trong những ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện ra để diệt trừ các khổ não sợ hãi, tật bệnh tiêu trừ, ác ma lánh xa, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Những ai thường đảnh lễ trì niệm danh hiệu Ngài, thường được các hàng trời rồng Dược Xoa theo ủng hộ, ngày đêm được an lành sống lâu trăm tuổi tất cả điều xấu ác không đến nơi thân, tiêu tai giải hạn, sinh sản bình an, mưa hòa gió thuận...


Ngài thị hiện ra ngồi trên lưng Chim Công nên được gọi là Khổng Tước Đại Minh Vương có năng lực đuổi mọi tai ách, tiêu trừ nghiệp chướng, tượng trưng cho Đức Minh Vương Trí Tuệ chặt đứt hết tất cả các phiền não ác độc, sống lâu trăm tuổi, tăng long phước thọ và đem đến những điều tốt lành.
 
Vào ngày cuối cùng trong chương trình đại lễ pháp hội, khóa lễ phụng tống Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát và chư Phật, Bồ Tát hồi quy Cực Lạc đã được diễn ra dưới sự cử hành của thượng tọa sám chủ Thích Đồng Văn và chư tôn đức Tăng – Ni trong ban kinh sư. Đàn tràng pháp hội đã chính thức thành tựu viên mãn nhằm đem công đức lành này hồi hướng đến đất nước thanh bình, nhân dân ấm no, mọi người hạnh phúc.
 


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: