Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Đàn thành Hỏa Quang Tam muội Hộ Quốc tiêu tai đại pháp

E-mail Print PDF

Thể theo bổ nguyện từ bi cứu thế của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân kỷ niệm Thánh Đản của Ngài, Đạo tràng Viên Giác thành tâm thiết lập đàn tràng "Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Đàn Thành Pháp Hội". Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp an cư. Xứ xứ thái bình thạnh trị, cùng nguyện cho mưa pháp thấp nhuần, Bồ đề tâm tăng trưởng, mây lành che mát, phiền não tiêu tan.Với ý nguyện cao quý đó, vào lúc 14h00 ngày 16/10/2011 ( nhằm ngày 20/09 Tân Mão ), chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng đã long trọng tổ chức khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Đàn thành Hỏa Quang Tam muội Hộ Quốc tiêu tai đại pháp. Đàn tràng được cử hành dưới sự chủ trì của ĐĐ Thích Đồng Văn và ban kinh sư chùa Viên Giác cử hành.


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: