Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ tát Hộ Quốc Thần biến kinh

E-mail Print PDF

Thể theo hạnh nguyện “tầm thinh cứu khổ” với oai lực “đại từ tại bi” của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhân ngày kỷ niệm xuất gia của đấng Đại Từ, đạo tràng Viên Giác thành kính thiết đàn, tổ chức Pháp Hội “ Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Đàn Thành Pháp Hội” cùng nguyện cho cõi nước Việt nam, thạnh trị thái bình, nhân dân lạc nghiệp an cư; mọi người tiêu trừ nghiệp chướng, nương công đức đàn tràng siêu độ cho: Pháp giới oan thân, cô hồn hoạnh tử, thân chết bởi thiên tai, mạng vong do nhân họa, thảy đều sanh sang nước Phật.

 


Với ý nguyện cao quý đó, vào lúc 8h00 ngày 16/10/2011 ( nhằm ngày 20/09 Tân Mão ), chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng đã long trọng tổ chức khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ tát Hộ Quốc Thần biến kinh. Đàn tràng được cử hành dưới sự chủ trì của ĐĐ Thích Trí Thông và ban kinh sư chùa Viên Giác cử hành. Tiếp theo là buổi thuyết pháp do H.T Thượng Minh Hạ Tuấn huấn giảng và sau cùng làn TT Thích Quảng Chơn chủ trì buổi cúng Phật . Ban Biên Tập Viengiac.vn giới thiệu một số hình ảnh :
 

 

ĐĐ Thích Trí Thông

H.T Thượng Minh Hạ Tuấn

TT Thích Quảng Chơn

Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: