Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình Ảnh : Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ tát Lục tự Đại Minh Chân ngôn nghi quỹ

E-mail Print PDF

Thể theo bổ nguyện từ bi cứu thế của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân kỷ niệm Thánh Đản của Ngài, Đạo tràng Viên Giác thành tâm thiết lập đàn tràng ”Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Đàn Thành Pháp Hội”. Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp an cư. Xứ xứ thái bình thạnh trị, cùng nguyện cho mưa pháp thấp nhuần, Bồ đề tâm tăng trưởng, mây lành che mát, phiền não tiêu tan.


 
Vào lúc 14 giờ ngày 15/10 (19/09 Tân Mão) tại chùa Viên Giác long trọng tổ chức Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ tát Lục tự Đại Minh Chân ngôn nghi quỹ. Đàn tràng do ĐĐ Thích Quảng Thọ làm sám chủ cùng chư tôn đức Tăng, Ni và ban kinh sư Chùa Viên Giác thực hiện.
 

 


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: