Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Hình Ảnh : Khóa lễ Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

E-mail Print PDF

Thể theo bổ nguyện từ bi cứu thế của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân kỷ niệm Thánh Đản của Ngài, Đạo tràng Viên Giác thành tâm thiết lập đàn tràng ”Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Đàn Thành Pháp Hội”. Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam mưa thuận gió hòa, nhân dân lạc nghiệp an cư. Xứ xứ thái bình thạnh trị, cùng nguyện cho mưa pháp thấp nhuần, Bồ đề tâm tăng trưởng, mây lành che mát, phiền não tiêu tan.


 
Vào lúc 8 giờ ngày 15/10 (19/09 Tân Mão) tại chùa Viên Giác long trọng tổ chức Khóa lễ Huân tu Khổng Tước Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ tát Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đàn tràng do ĐĐ Thích Trí Thông làm sám chủ cùng chư tôn đức Tăng, Ni và ban kinh sư Chùa Viên Giác thực hiện.


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: