Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ khai đàn : Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Pháp Hội

E-mail Print PDF

Lễ khai đàn “Hộ Quốc Tiêu Tai Khổng Tước Minh Vương Pháp Hội”.
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2011 ( nhằm ngày 18/09 Tân Mão), đạo tràng Viên Giác đã khai đàn pháp hội Khổng Tước Minh Vương Hộ Quốc Tiêu Tai nhân kỷ niệm ngày xuất gia của Bồ Tát Quán Thế Âm.


Về tham dự niêm hương chứng minh cho pháp hội cớ sự hiện diện của HT. Thích Tắc An, HT. Thích Chơn Lạc, HT. Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Minh, TT. Thích Minh Tuấn, TT. Thích Đạt Đức.

Sau đó, khóa lễ niêm đàn sái tịnh khai đàn phụng thỉnh Khổng Tước Minh Vương và mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng đã được diễn ra chứng minh cho pháp hội được thành tựu viên mãn.
 

 

 

Khóa lễ huân tu Không Tước Đại Minh Vương cúng dường pháp cũng đã được diễn ra nhằm đem hết tâm thành của chư Tăng và Phật tử nguyện cho cõi nước Việt Nam, thạnh trị thái bình, nhân dân ấm no, an cư lạc nghiệp.

 


Những bài liên quan:
Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: