Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Chùa Viên Giác : Trai đàn chẩn tế âm linh - Phổ thí pháp giới Cô hồn

E-mail Print PDF

Chiều ngày 29 tháng Bảy ÂL năm Tân Mão. Trai đàn chẩn tế âm linh - Phổ thí pháp giới Cô hồn - Bạt độ cử huyền thất tổ cùng ký tự chư hương linh siêu sanh Tịnh độ. Đàn tràng do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ cùng chư tôn đức Tăng, Ni và ban kinh sư Chùa Viên Giác thực hiện.

Cứ mỗi năm một lần tiết Vu lan là lúc tất cả các Phật tử và mọi người nên có những hành động thiết thực, như cúng dường, bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khó  phát tâm làm những việc lành, hướng lòng làm những việc thiện để hồi hướng công đức cũng là cách báo hiếu cha mẹ, ông bà cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp báo ân đồng bào chiến sĩ, và hồn thiêng Tổ quốc. Đây cũng là buổi lễ cuối trong mua Vu Lan năm Tân Mão.

Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ :

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: