Thứ Tư, Ngày 21 tháng 8 năm 2019 - Nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi - PL 2563

Video : Pháp Giới Thánh Phàm - Đại Bi Phổ Độ - Đại Trai Thắng Hội

E-mail Print PDF

Ban biên tập xin giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng , Ni và Phật tử thập phương những thước phim Lễ Pháp Giới Thánh Phàm - Đại Bi Phổ Độ - Đại Trai Thắng Hội tại chùa Viên Giác diễn ra từ ngày 17/2 đến 19/2 năm Tân Mão - PL2555.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 1: 
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
Phần 2:
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
Phần 3:     
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
Phần 4:
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site
             Dim lights Embed Embed this video on your site


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: