Thứ Hai, Ngày 17 tháng 6 năm 2019 - Nhằm ngày 15 tháng 5 năm Kỷ Hợi - PL 2563

Video : Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi

E-mail Print PDF

Ban biên tập xin giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng , Ni và Phật tử thập phương những thước phim Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi tại chùa Viên Giác ngày 14/4 Tân Mão - PL2555.

 

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (1/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (2/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (3/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (4/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (5/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (6/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (7/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

Lễ Cung Nghinh Phật Xá Lợi (8/8)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: