Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 12 năm 2017 - Nhằm ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu - PL 2561

Chùa Viên Giác : Đại lễ Phật Đản PL2555

E-mail Print PDF

 Tổng hợp bài viết liên quan đến đại lễ Phật Đản PL2555 - DL2011 tại Đào tràng Viên Giác :

- Video : Công tác chuẩn bị và lễ rước Phật tại chùa Viên Giác, Hải Quang và Hiển Quang

- Video : Khóa lễ rước Phật giáng trần tại chùa Viên Giác