Thứ Năm, Ngày 28 tháng 1 năm 2021 - Nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Tý - PL 2564

Chùa Viên Giác : Đại lễ Phật Đản PL2555

E-mail Print PDF

 Tổng hợp bài viết liên quan đến đại lễ Phật Đản PL2555 - DL2011 tại Đào tràng Viên Giác :

- Video : Công tác chuẩn bị và lễ rước Phật tại chùa Viên Giác, Hải Quang và Hiển Quang

- Video : Khóa lễ rước Phật giáng trần tại chùa Viên Giác