Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh Phật tử tham gia lễ tắm Phật vào ngày rằm tháng tư

E-mail Print PDF

Theo lịch sử ghi nhận thì Đức Phật đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thuyết pháp ở thành Ba La Nại và Ngài nhập diệt ở Câu Thi Na. Phật giáo Nguyên thủy cũng xác định cuộc đời của Đức Phật như vậy.

 

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân

 

 

Ý nghĩa là chúng ta tắm gội các Đức Như Lai để làm cho thân tâm của chính chúng ta được trong sạch và nhờ đó mới tích tụ được công đức.

 

Ban biên tập giới thiệu hình ảnh Phật tử tắm Phật ngày rằm tháng tư. Được sự hướng dẫn của các Thầy, các bác, các anh chị em trong Hộ Pháp Đoàn nơi đạo tràng Viên Giác làm cho không khí lễ tắm Phật trang nghiêm và trật tự hơn. Ai ai cũng được tự chính tay mình lấy nước tắm cho Phật lần lượt lần lượt từng người một. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi lễ :

 

 

 

Ngoài ra, Buổi Thọ trai cũng được tổ chức  trước sân của đạo tràng :