Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Video : Công tác chuẩn bị và lễ rước Phật tại chùa Viên Giác, Hải Quang và Hiển Quang

E-mail Print PDF

Ban biên tập vừa cập nhật 2 DVD về công tác chuẩn bị lễ rước Phật tại chùa Viên Giác, hải Quang và Hiển Quang trong không khí hân hoan của ngày đại lễ, chư Tăng, Ni và Phật tử nơi bổn tự luôn làm hết sức cho buổi lễ thành tựu viên mãn.

 

Kính mừng ngày Phật Đản Sanh

Cùng nhau thiết lễ chân thành thiết tha

Bất luận nam nữ trẻ già

Giàu nghèo không kể gần xa không màng

Bất luận thành thị thôn trang

Cũng đều mở hội Đàn Tràng trang nghiêm

Gióng chuông pháp cổ vang rền

Mười phương ba cõi hoan nghênh cúng dường

DVD 1 :

Phần 1/8

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 2/8

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 3/8

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 4/8

Dim lights Embed Embed this video on your site
 

DVD 2 : 

Phần 5/8

Dim lights Embed Embed this video on your site


Phần 6/8

Dim lights Embed Embed this video on your site


Phần 7/8

Dim lights Embed Embed this video on your site


Phần 8/8

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: