Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản PL.2555 - lễ truyền giới quy y (Ngày 13 tháng 4 AL)

E-mail Print PDF

Để thực hiện tạo công đức cúng dường ngày Đức Phật Như Lai ra đời đem đến sự an lạc cho chúng sanh.
Đạo tràng Viên Giác đã tổ chức lễ truyền giới quy y cho các phật tử vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng tư - Tân Mão.  Sau lễ quy y sẽ là chương trình chiếu phim với tựa đề "Lịch Sử Đức Phật" nằm trong tập phim nổi tiếng "Vị Tiểu Phật" do Ý sản xuất năm 1992.

Nhầm tạo nên sự hiểu biết thêm về sự ra đời và con đường tu đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho những phật tử mới vừa được truyền giới. Cảm ơn thầy trụ trì Thích Đồng Văn đã thuyết minh và giải thích chi tiết trong khi đang trình chiếu bộ phim này. Ban biên tập giới thiệu đến chư Tôn Đức, Tăng, phật tử gần xa nhũng hình ảnh về lễ truyền giới quy y vừa tổ chức.


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: