Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Vườn Lâm Tì Ni nơi Đức Phật Đản Sanh

E-mail Print PDF

 Theo lịch sử Phật giáo, vào năm 623 trước d.l., vào ngày trăng tròn tháng 5 d.l. (Vesakha) trăm hoa tươi thắm đua nở, hoàng hậu Ma da (Maya) đi từ thành Kapilavatthu về hoàng cung. Khi hoàng hậu đứng dưới cây Vô ưu (Asoka) đang trổ hoa tươi tốt, thì thái tử chào đời, từ nách bên mặt của bà. Đức Phật sau này đến vườn Lâm tì ni thuyết pháp..

Vườn Lâm tì ni cách Varanasi (Benares) khoảng 100 dặm Anh. Nay thuộc xứ Nepal (Nê bạc nhĩ). Nơi đây có thể nhìn thấy dải núi Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Một trong bốn thánh tích của Phật giáo. Nơi đây còn trụ đá của vua A Dục (Asoka) khi ông đi hành hương vào năm 249 trước d.l.

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Sakyamuni) đản sanh khoảng 563 trước d.l. Danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư của chúng ta, hay còn gọi là Đức Phật lịch sử, Thích Ca (Sakya) nghĩa là: Năng, Tài năng, Anh hùng, Dòng anh hùng. Mâu Ni (Muni) nghĩa là: Nhân, nhân từ. Danh hiệu Phật còn được dịch là: Năng Tịch (Đấng Tịch Tĩnh dòng Anh hùng), Năng Mãn (Đấng Trọn Mãn dòng Anh hùng) (The Perfect of the Race of the Heroes).

Các tôn hiệu khác của Ngài: Đức Phật Tổ, Đức Thế Tôn, Đức Như Lai, Đức Bổn Sư. Ngoài ra Ngài còn các hồng danh: Nhứt Thiết Nghĩa Thành, Viên Mãn Nguyệt, Sư Tử Hống, Đệ Thất Tiên, Cồ Đàm Thị, Đại Sa Môn, Đạo Sư, vân vân.

Tên gọi trước khi đi tu là Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddharta Gotama). Cha Ngài là vua Tịnh Phạn (Suddhodana), cai trị xứ Ca tỳ la vệ (Kapilavastu). Mẹ là hoàng hậu Ma Da (Mãyã) nằm mộng thấy bạch tượng sáu ngà từ trên trời sa xuống lòng bà, thụ thai, và khi dạo vườn Lâm tỳ ni (Lumbini), thì Ngài hạ sinh. Bảy ngày sau bà du tiên. Di mẫu là Ba Xà Ba Đề (Prajapati), cũng là bà phi của vua Tịnh Phạn, nuôi nấng Thái tử. Vợ Ngài là công chúa Da du đà la (Yasõdhara), con gái của Thiện Giác vương (Suprabuddha). Con trai là La hầu la (Rahũla), khi con vừa chào đời ít lâu thì Ngài xuất gia, năm 29 tuổi. Ngài đắc đạo dưới gốc cây Bồ đề (Bodhi) ven sông Ni liên thiền (Nairãnjanã). Ngài tịch tại Câu thi na (Kusinagara) giữa hai cây Song thọ (Sãla).

Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư thời Hiền kiếp (Bhadrakalpa). Trên đây chỉ là sự tích ứng hóa thân của Ngài, giáng thế để làm việc cứu độ cõi Ta bà này. Cuộc đời trên cõi thế gian chỉ là một biểu tượng để chúng sanh noi theo tu học, chứ đời chân thật của Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng vô số kiếp.

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

Nguồn : chuaminhthanh.com