Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Video : Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

E-mail Print PDF

Ban biên tập xin giới thiệu đến quý vị video tranh hội họa củq  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

 

Phần 1/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 2/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 3/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 4/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 5/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 6/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Phần 7/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 8/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 9/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 10/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Phần 11/11:

Dim lights Embed Embed this video on your site