Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

THÔNG BÁO : Lễ truyền giới quy y

E-mail Print PDF