Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Phật sự

E-mail Print PDF

null Tất cả các việc: Tin Phật, lễ Phật, cầu Phật đều được gọi là Phật sự. Phật dạy : Mọi người đều có khả năng thành Phật, chỉ cần bạn tin Phật, tin Phật nói phương pháp tu tập của Ngài, y theo pháp đó mà thực hành nhất định sẽ thành Phật.

 

 

Phạm vi của hai chữ “Phật sự” thật thâm sâu và rộng lớn, cho nên có câu: Phật pháp vô biên, tức là có rất nhiều phương pháp để học, để tu hành thành Phật, điển hình như : Lạy phật, niệm phật, làm việc thiện, trừ bỏ việc ác, nói lời Phật dạy, làm việc Phật làm…

Nếu bạn trì giới thì không giới nào mà không trì, tu các pháp lành thì không pháp nào mà không tu; độ chúng sinh thì không chúng sinh nào mà không độ. Lại có câu : “Ngăn ngừa các điều ác , thực hành các điều lành”, để làm được điều đó cũng là tích cực cứu mình, mà còn nhiệt tâm cứu người, làm lợi ích cho nhân sinh. Bởi thế, Phật giáo chủ trương muốn thành Phật, bạn cần bắt đầu từ việc căn bản nhất là kiến lập tốt tư cách cá nhân của mình, cho nên trước tiên tôi khuyên bạn không nên sát sinh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu - quan điểm này có phần tương đồng với ngũ thường của Nho giáo : Nhân; Lễ; Nghĩa; Trí; Tín. Hơn nữa, thành Phật là quá trình chuyển hóa từ con người phàm phu thành bậc thánh nhân, Phật giáo cho rằng thánh nhân là bậc thóat khỏi các lọai khổ não của thế gian như : Sinh, lão, bệnh chết..v..v . Thoát khỏi những cái khổ này mới thực sự là mục đích rốt ráo của Phật giáo.

Thời trung học, Jang Dong Gun (diễn viên Hàn Quốc) bắt đầu đọc kinh Phật

Làm thế nào để đạt được mục đích thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết…Tôi chỉ khuyên ban, cần nên tin vào đức Phật, tin vào những lời dạy, những phương pháp của Ngài, rồi tùy vào thực tế mà ứng dụng, thực hành. Bên cạnh đó, tụng kinh; đọc kinh, nghe Kinh là phương pháp cơ bản để đạt được mục đích thành Phật và giải thóat sinh tử khổ đau, cho nên Phật sự chân chánh là việc cần tự mình làm, không thể nhờ bất cứ ai làm hộ, vì tự mình làm mới có thể thanh lọc được tâm mình, thể ngộ được bản chất của Tâm. Thế nhưng, có người không hiểu nhiều về Phật Pháp, không tu hành, đến khi họ gặp phải việc tang chế, cha mẹ qua đời, không có cách nào khác là việc thỉnh người xuất gia đến tụng niệm, việc làm thế cũng có phần lợi ích nhưng không bằng chính họ niệm Phật, tu trì, tích phước hằng ngày, khuyến khích cha mẹ đi chùa lễ phật, làm điều lành trong lúc cha me còn sinh tiền. Việc tự giác, tự mình làm ấy, mới thật sự có ý nghĩa thiết thực đối với người biết làm việc Phật, muốn hướng đến cảnh giới an vui.

Theo: Lược dịch trong bài giảng của PS. Thánh Nghiêm